Support
TT Network Integration
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Onsite Services

วันที่: 17-08-2017

 

IF YOU WANT TO GIVE LIGHT TO OTHERS

YOU HAVE TO GLOW YOURSELF.

 

 

  

 

 

 

Business support (Onsite services)

บริการแก้ปัญหา นอกสถานที่

บางปัญหา แก้ไขได้รวดรวดขึ้น ด้วยทีมงานเฉพาะทางของเรา ซืึ่งมีความชำนาญโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาทีงาน แก้ปัญหากันเองและใช้เวลา อีกทั้งบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ทางโทรศัพท์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ทีมงานเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม

 

ติดต่อเรา

Business implementation (ติดตั้ง)

บริการติดตั้งระบบนอกสถานที่

ทีมงานมีความชำนาญเฉพาะทางในระบบที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม ซึ่งทั้งเทคโนโลยี และวิศวกรรม จำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้ง 2 ด้าน เพื่อทำให้ระบบมีความเสถียร และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ติดต่อเรา