Support
TT Network Integration
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

3D Experience SIMULIA

วันที่: 30-11-2017

 
 
 

 

 

โปรแกรมการจำลองเสมือนการทำงานจริง


“ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์และจำลองทางวิศวกรรม ”


 

 

 

คำบรรยาย

เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์และจำลองทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือให้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ เช่นการวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ หรือการวิเคราะห์ความ แข็งแรงของวัสดุ การวิเคราะห์ความเค้น การวิเคราะห์แบบ Non-Linear การวิเคราะห์ความล้า การวิเคราะห์การไหล และการวิเคราะห์อุณหภูมิ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบอย่างเหมาะสม มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ ลดต้นทุนวัตถุดิบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 

 

 

 

Simulia ประกอบด้วยผลิต

  •   Abaqus : การคำนวณเรื่อง Finite Element Analysis
  •   Tosca : การคำนวณการลดวัสดุในการขึ้นรูปขณะที่ยังคงความแข็งแรงไว้
  •   SFE : การคำนวณการเคลื่อนไหวของโครง รถยนต์
  •   Simpoe : การจำลองการไหลของพลาสติก
  •   Fe-safe : การจำลองวงจร
  •   Greensoft : การจำลองการเชื่อมต่อวงจรทางวิศกรรม
  •   Isight : การเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง Software
 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  Interface

 

 
  

 

 

 
 

                                              

 
 

 

  

 

ตัวอย่าง VDO

 

 

 

 

Contact us