Support
TT Network Integration
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Dynavista

วันที่: 01-09-2017

เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานประเภทต่างๆ ให้เร็วขึ้น และถูกต้องมากขึ้น

เป็น  Software ที่เป็นส่วนขยาย ของ โปรแกรม  CATIA ที่ส่งเสริมการทำงานใน ด้าน Manufacturing ที่เน้นไปการสร้าง DIE และ สร้าง Mold ที่มีทั้ง การออกแบบ โครงสร้างแม่พิมพ์หรือ เบ้าหล่อ, ออกแบบหน้าแม่พิมพ์, การสร้างแม่พิมพ์ในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 2.5D หรือ 3D โดยทั้งหมดนี่จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงานส่วนของการdesign โดยมีแพลตฟอร์มเดียวกับทาง CATIA ผู้ใช้จึงสามารถทำทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นภายในโปรแกรมเดียว

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม